Cetak

Kualiti/Biokimia

Unit Kualiti/Biokimia

Fungsi
Unit Kualiti mengkordinasi dan memantau semua aktiviti kualiti, termasuk penjagaan system pengurusan kualiti Jabatan. Unit Biokimia menawarkan ujian-ujian diagnostic bagi pemantauan kesihatan penderma aferesia dan pesakit haemofilia.
Aktiviti :
  • i) Memastikan dokumentasi wujud bagi semua prosedur dan proses yang dilakukan dan menentukan dokumen-dokumen tersebut adalah terkawal.
  • ii) Menyelaras dan mengendalikan audit kualiti dalaman dan luaran.
  • iii) Memastikan validasi dibuat bagi semua peralatan kritikal makmal.
  • iv) Memantau tindakan pembetulan yang diambil bagi ketakakuran yang berlaku.
  • v) Menjalankan ujian-ujian pemantauan kawalan mutu ke atas darah dan komponen darah.
  • vi) Memantau suhu penyimpanan dan pengangkutan darah di unit bergerak.
  • vii) Menjalankan ujian-ujian diagnostic biokimia.

Hit Terakhir Dikemaskini
22141 17 Januari 2018

Pautan Rasmi