pusat darah negara

Darah Tali Pusat / Cord Blood

E-mail Print

Unit Darah Tali Pusat

Fungsi

Bertanggugjawab untuk mengumpul dan memproses darah tali pusat yang didermakan untuk pesakit-pesakit yang memerlukan sel stem. Semua pendermaan adalah secara sukarela dan penderma tidak dikenakan apa-apa bayaran.

 

Aktiviti :

 • Mangambil darah tali pusat dari uri secara “ex-utero” iaitu pengambilan darah dilakukan selepas uri dikeluarkan dari rahim ibu.
 • Semua darah tali pusat ini diambil dari Hospital Bersalin, Hospital Kuala Lumpur.
 • Menjalankan soal selidik terhadap penderma untuk memastikan darah yang didermakan adalah selamat untuk digunakan.
 • Menjalankan kerja-kerja memproses dan menyimpan darah tali pusat yang berjaya dikutip.
 • Setiap unit darah tali pusat ini akan diproses oleh seorang kakitangan sahaja bermula daripenerimaan darah tali pusat hinggalah ke penyimpanan.
 • Memberi penerangan kepada penderma yang ingin menderma darah tali pusat supaya memahami semua syarat-syarat yang terdapat dalam Borang Kebenaran Penderma dan Pengujian Cord Blood sebelum menandatangani borang tersebut.
 • Memastikan hanya penderma yang sesuai sesuai sahaja akan diterima menderma darah tali pusat dan dikehendaki melengkapkan Borang Soal-Selidik Status Risiko Kesihatan penderma.
 • Memastikan hanya darah tali pusat yang berjaya diproses dan disimpan sahaja akan menjalani ujian “HLA Typing”.
 • Memberi khidmat kaunseling dan merujuk penderma kepada pihak hospital untuk tujuan rawatan lanjut bagi pendermaan yang didapati tercemar oleh jangkitan virus atau bacteria.
 • Menjalankan kajian dan penyelidikan yang melibatkan darah tali pusat. Memastikan segala maklumat peribadi penderma (ibu) dan anak adalah SULIT.
 • Memastikan semua sample darah tali pusat akan dihantar ke makmal bagi menjalani ujian saringan seperti berikut;

 - Hepatitis “B” Surface antigen ( HBsAG)

 - Anti – HIV

 - Syphilis (VDRL/RPR)

 - ABO Grouping & Rh Typing

 - HLA typing

 - Anti – CMV (lgG dan lgm)

 - Hb-Analysis

 - Sterility Testing (Bacterial Contamination)

 

Pertanyaan dan Maklumat Lanjut

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai pendermaan darah tali pusat / cord blood, anda bolehlah menghantar e-mail anda di ruangan yang disediakan di E-Pertanyaan di ikon berikut. Sila klik ikon berikut bagi mengetahui maklumat lanjut dan juga sebarang pertanyaan. Terima kasih di atasindex keprihatinan dan juga e-mail anda.

 

You are here: Cord Blood