pusat darah negara

E-mail Print

Visi

Pusat Darah Negara sedia berkhidmat kepada masyarakat dalam menyediakan darah yang mencukupi dan selamat serta menjadi pusat rujukan yang cemerlang di bidang Transfusi Perubatan.

Misi

Pusat Darah Negara sentiasa berusaha dalam menyediakan perkhidmatan yang berkualiti melalui semangat kerja berpasukan, berhemah, professional yang didokong dengan sikap menghormati, berilmu pengetahuan terkini dan inovatif serta mempunyai jaringan kerjasama di antara lain-lain institusi samada dalam atau luar Negara bagi menjalankan penyelidikan da perkongsian ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan pesakit, penderma-penderma darah, individu-individu di dalam penjagaan kesihatan dan masyarakat amnya.

Objektif

Mewujudkan dan mengekalkan sekumpulan penderma darah yang selamat. Menyediakan darah, komponen-komponen darah yang selamat, mencukupi dan sesuai melalui amalan prosedur saringan serta penstoran mengikut piawaian antarabangsa. Memastikan penjagaan pesakit yang optima melaui penggunaan darah dan produk darah yang sesuai. Mewujudkan dan mengekalkan hubungan kerjasama melalui latihan, penyelidikan dan pembangunan sejajar dengan keperluan amalan dan teknologi terkini dalam bidang perubatan terkini.

You are here: Profil Visi,Misi,Objektif